- Astma Litomyšl 2017
 


Zaštiťující organizace:
 
Česká pneumologická a ftiseologická společnost
Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii
Slovenská pneumologická a ftiseologická společnost
Slovenská společnost pro alergologii a klinickou imunologii
Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Alergologie gastroenterologické kliniky FN Brno - Bohunice
Akademie pro alergii, imunitu a astma
Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
 
Organizace: MUDr. Jiří Novák, prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
 
Program: MUDr. Jiří Novák a MUDr. Bronislava Novotná, PhD.
 
Pořadatel: Nadační fond pro pomoc nemocným dětem
 
Odborná garance:
ČPFS - Doc. MUDr. Milan Teřl, CSc., ČSAKI - MUDr. Bronislava Novotná, PhD.
 
Program je svým zaměřením vhodný zejména pro alergology, imunology, pneumology, praktické lékaře, pediatry, PLDD i pro lékaře dalších oborů.
 
Symposium má charakter kontinuálního postgraduálního vzdělávání a účastníci obdrží certifikát o absolvování akce.

 

Idea:
„Podepřít slabší považuji za svou milou povinnost.
Obzvláštním potěšením je mi přemáhat protivenství lidí a věcí.“
Prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.