16. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli - Astma Litomyšl 2017

16. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli

 


12. a 13. května 2017

Alergie, imunita a bronchiální obstrukce - léčba u dospělých a dětí


 
Smetanův dům a Zámek v Litomyšli

Technická i odborná organizace:
 
Česká pneumologická a ftiseologická společnost
Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii
Slovenská pneumologická a ftiseologická společnost
Slovenská společnost pro alergologii a klinickou imunologii
Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Nadační fond pro pomoc nemocným dětem Litomyšl
Akademie pro alergii, imunitu a astma
Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
 
Organizace: MUDr. Jiří Novák, Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
 
Program: MUDr. Jiří Novák
 
Odborná garance: Doc. MUDr. Milan Teřl, CSc., MUDr. Bronislava Novotná, PhD.
 
Program je svým zaměřením vhodný zejména pro alergology, imunology, pneumology, praktické lékaře, pediatry, PLDD i pro lékaře dalších oborů.
 
Symposium má charakter kontinuálního postgraduálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát, lékaři 12 kreditů, sestry 10 kreditů.

 

Idea:
„Podepřít slabší považuji za svou milou povinnost.
Obzvláštním potěšením je mi přemáhat protivenství lidí a věcí.“
Prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.