Abstrakta přednášek

 


10. ročník, květen 2011 (zpět na seznam abstrakt)

Očkování u pacientů s alergiemi a jinými imunopatologickými stavy
Prim. MUDr. Eva Daňková, CSc. (Immunia, Praha).

Alergické a jiné imunopatologické stavy patří k nejčastějším kontraindikacím očkování a díky neopodstatněným obavám též k nejčastějším falešným kontraindikacím. Běžná alergická onemocnění nejsou všeobecně kontraindikací aktivní imunizace. Je zde výhodné použít při očkování clonu antihistaminik.

Anafylaktická reakce po očkování. Podání očkovací látky je kontraindikováno, pokud po její předchozí aplikaci nebo po aplikaci její složky vznikla těžká anafylaktická reakce. Ta je vzácná při odhadu 1 případ z 500 000 až 1 500 000 dávek. Pouze anafylaxe, která se objeví do 24 hodin po aplikaci se považuje za časově související s očkováním. Anafylaxi je třeba odlišit od jednoduché vasovagální synkopy, která je daleko častější, zvláště u dětí.

Alergeny v očkovacích látkách. Anafylaxe převážně non-IgE byla popsána po polysorbátech a po protamin sulfátu. Za příčinu časných reakcí mediovaných IgE protilátkami včetně anafylaxe jsou považovány jak účinné složky obsažené ve vakcíně (tetanický a difterický anatoxin, polysacharidy opouzdřených bakterií), tak složky nutné pro výrobu vakcíny, nebo které ji náhodně kontaminují (vaječné a kuřecí proteiny, želatina, antibiotika, kvasinky, dextran, latex). Některé vakcíny kultivované na kuřecích fibroblastech obsahují minimální množství vaječného alergenu a jsou téměř bez rizika. Jedná se o vakcíny proti klíšťové encefalitidě, proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (Priorix) a proti vzteklině (Rabipur). Vakcíny kultivované na kuřecích embryonálních buňkách obsahují proteinu více, 0.02-1.0 žg per dose. Jejich aplikace může daleko pravděpodobněji vyvolat nežádoucí reakce u osob s časnou přecitlivělostí na vaječné či kuřecí bílkoviny. Jedná se o vakcíny proti chřipce a vakcínu proti žluté zimnici.

Imunointervenční terapie. Alergikům je obvykle aplikována různá imunointervenční terapie a nelze vyloučit vzájemnou interakci při současném podávání imunopreparátu a vakcíny. Dle SPC často aplikovaných alergenových vakcín (Phostal, Alutard, Staloral) nesmí být interval mezi podáním dílčí dávky alergenového extraktu a očkováním proti infekčním onemocněním kratší než jeden týden.  Při očkování živými vakcínami, zvláště tam, kde se očekává postvakcinační reakce je však vhodné volit interval delší. Dle SPC imunomodulancií Broncho-Vaxom, Luivac, Ribomunyl, Isoprinosine a  Imunor není očkování kontraindikováno. Přístup je zde třeba volit individuálně.

Antigeny vyvolávající kontaktní alergii. V očkovacích látkách najdeme řadu složek, které jsou známé antigeny vyvolávající kontaktní alergii (aluminium, thiomersal, neomycin, ale i latex). Vyvolávají oddálené hypersenzitivní reakce, jejichž klinickým projevem je obvykle lokální reakce (erytémy, makulopapulózní erupce, indurace, abscesy) objevující se za 1 až 3 dny po aplikaci vakcíny.

Imunodeficence (ID). Živé vakcíny se nesmí podat osobám s těžkými primárními imunodeficiencemi (ID), které jsou vzácené. Živé vakcíny jsou kontraindikovány i u sekundárních ID při malignitách, HIV infekci a vysokých dávkách kortikosteroidů. Podání živé vakcíny je nebezpečné hlavně u dětí s nepoznanými těžkými vrozenými ID, u novorozenců a kojenců. Proto se musí lékař před podáním živé vakcíny podrobně seznámit s rodinnou anamnézou a při podezření na ID je možno vakcínu aplikovat až po jejím vyloučení. Nejčastější primární ID je izolovaný defekt IgA. Většina odborníků zde doporučuje imunizovat bez omezení, tedy včetně živých očkovacích látek.

Alergologické vyšetření je přínosné u všech osob, kde se obáváme nežádoucí alergické reakce po aktivní imunizaci a zvláště při výběru mezi očkovacími látkami různého složení. Ke zjištění, zda očkovaná osoba je senzibilizována na některé složky vakcíny, může pomoci vyšetření specifických IgE protilátek a kožní testy. Přítomnost kontaktní alergie oddáleného typu podporuje pozitivita v epikutánním testu (patch testu) s vyvolávajícím antigenem, který provádí specializovaný dermatolog.

zpět na seznam abstrakt