Abstrakta přednášek

 


10. ročník, květen 2011 (zpět na seznam abstrakt)

Vitamin D, alergie a astma
MUDr. Bronislava Novotná, PhD, alergologie FN Brno-Bohunice.

Vitamín D je důležitý pro zdravý vývoj organizmu svým působením endokrinním, autokrinním i parakrinním. Moderním způsobem života tj. prodloužením doby strávené mimo dopad slunečních paprsků spolu s prevencí rakoviny kůže UV filtry má část populace menší expozici  k UV záření a s tím spojený nedostatek vitamínu D. Vlivem genetických faktorů se tento nedostatek projevuje i v oblastech bohatých na sluneční svit. Suplementace vitamínem D je v současnosti doporučována převážně u kostních chorob.

Imunomodulační účinky vitaminu D. Protože vitamin D působí na řadu buněk imunitního systému, inhibuje tvorbu prozánětlivých cytokinů a indukuje syntézu antimikrobiálních peptidů. Dále inhibuje adaptivní Th1 odpověd, ale má různé účinky na odpovědˇ Th2. Toto působení může být vysvětleno různými účinky vitamínu D na naivní i zralé T lymfocyty. Vitamínem D je inhibována tvorba IL-17. V posledních letech řada studií prokázala, že vitamin D má vliv na astma vč. vlivu na kortikorezistenci, na růst a dozrávání plic a uplatňuje se také v boji proti infekcím, zvl. virovým. Proto deficit vitaminu D hraje roli také u mimokostních chorob (kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, autoimunní choroby, diabetes mellitus a infekce).

Vitamin D a alergie a astma. V literatuře jsou v poslední době diskutovány dvě proti sobě stojící hypotézy o vztahu vitaminu D k alergii a astmatu. První hypotéza uvádí, že deficit vitaminu D přispívá k epidemii astmatu, a druhá naopak, že k rozvoji astmatu a alergie přispívá suplementace vitamínem D. K dispozici jsou epidemiologické důkazy podporující obě hypotézy. Opačný postoj k těmto studiím představují práce převážně publikované prof M.Wjstem, který poukazuje na nepravděpodobnost asociace deficience vitaminu D a astmatu. Pro klinické doporučení je nutné provést další intervenční studie.

U atopické dermatitidy bylo prokázáno, že D vitamin suprimuje zánětlivou odpověď, posiluje antimikrobiální aktivitu peptidů a podporuje integritu permeabilní bariéry. Je třeba však dalších studií s více pacienty a delšího trvání.

Suplementace vitaminem D. V současnosti panují živé diskuze o doporučení dostatečné hladiny cirkulujícího vitamínu D, měřeno jako S- 25(OH)D, pro všeobecné zdraví. The Institute of Medicine (IOM) ve svém doporučení z roku 2011 doporučuje hladinu 20 ng/ml (50 nmol/l), což odpovídá dávkám 600 IU/d pro věk 1-70 let a 800 IU/d pro věk nad 71 let. Řada vědců kritizuje toto doporučení jako nedostatečné a doporučuje dávku vitaminu D vyšší, nejsou dostatečné důkazy účinnosti i při hladině sérového 25(OH)D 30 ng/ml a výše. Na obecné doporučení podávání vitamínu D a také ve vztahu k alergickým nemocem a astmatu je třeba počkat až do zhodnocení řady probíhajících studií.

zpět na seznam abstrakt