Abstrakta přednášek

 


11. ročník, květen 2012 (zpět na seznam abstrakt)

Novinky o bronchiální hyperreaktivitě ve vztahu ke klinické praxi
Doc. MUDr. Petr Čáp, PhD. Centrum AKI, Nemocnice Na Homolce, Praha.

Bronchiální hyperreaktivita (BHR) je dle Brenta charakterizovaná excesívním zúžením dýchacích cest, které je reakcí na relativně nízké dávky širokého spektra farmakologických a nefarmakologických podnětů. BHR je v.s. důsledkem vnitřních abnormalit ve funkci buněk hladké svaloviny průdušek (ASM) společně se změnami geometrie bronchiální stěny a interakcemi mezi ASM a mastocyty (MC), které prostupují snopce ASM. BHR může být časná, pozdní, nasální, bronchiální, a testovat ji lze přímo (metacholinem či histaminem) nebo nepřímo manitolem nebo adenosinem, suchým chladným vzduchem, během apod.. Může se vyskytovat i u jinak zdravých jedinců, ale může přetrvávat i po terapii inhalačními kortikosteroidy. BHR se lepší s protizánětlivou léčbou, ale nemizí vždy zcela. BHR není pouze předmětem vyšetřování, ale figuruje v recentních prezentacích ze světa stále více jako terapeutický cíl. Má-li být BHR cíleně léčena, musí být zákonitě vyšetřována.Vyšetřování specifické BHR je podmíněno dostupností testovacích látek na našem trhu (manitol, adenosin, suchý chladný vzduch aj.), ale užitečné může být i vyšetřování metacholinem, které nemusí být nutně jen výsledkem genetické predispozice či remodelačních změn. Buňky hladkého svalu jsou nejen strukturální, ale jsou i producenty řady chemokinů, atrahujících ve velkém mimo jiné i mastocyty. Ty pak představují potenciální terapeutický cíl. Autor nabízí nové souvislosti BHR a vlastní úvodní zkušenosti s manitolem.

S hyperreaktivitou souvisí i stav sliznic dýchacích cest. Nejnověji se u nemocných astmatem zaměřuje pozornost také na mikrobiální osídlení sliznice. Nejnověji dle genetika Cooksona byla zjištěna u astmatiků asi 10 x početnější populace mikrobů s výrazným druhovým odlišením v oblasti kariny. To nutí k řadě otázek, zda by např. nemohly být dílčím terapeutickým řešením jisté vakcíny u jedinců s těmito prokázanými patogeny.

zpět na seznam abstrakt