Abstrakta přednášek

 


12. ročník, květen 2013 (zpět na seznam abstrakt)

Velmi příznivá úmrtnost na astma ale velmi nepříznivá úmrtnost na CHOPN v ČR a SR v r. 2011
Vladimír Vondra, Iveta Vondrová (Plicní a alergologické oddělení, Praha), Marek Malý (Státní zdravotní ústav, Praha), Miroslav Zvolský (Ústav zdravotnických informací, Praha)

Od posledních let minulého tisíciletí se výrazně mění vztah úmrtnosti na astma a chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v České republice a ve Slovenské republice. Dokládají to poslední statistické údaje z r. 2011. Z tab. 1 je patrno, jak nízká a velmi podobná je úmrtnost na astma v ČR a v SR a naopak vysoká úmrtnost na CHOPN.

Tab.1

Úmrtnost na astma a CHOPN v ČR a SR (r.2011)


Česká republika

Slovenská republika

ASTMA
celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

N absolutně

94

39

55

47

21

26

N/100 000

0,9

0,8

1,0

0,9

0,8

0,9

CHOPN
celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

N absolutně

2507

1545

962

695

490

205

N/100 000

23,9

30,0

18,4

12,9

18,6

7,4

Na tab. 2 je srovnání úmrtnosti na CHOPN a astma v obou republikách na 100.000 obyvatel.


Česká republika

Slovenská republika


celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

CHOPN

23,9

30,0

18,4

12,9

18,6

7,4

ASTMA

0,9

0,8

1,0

0,9

0,8

0,9

CHOPN/ASTMA

26,6x

37,5x

18,0x

14,2x

20,6x

8,2x

V ČR je celková úmrtnost na astma 26x menší, než na CHOPN, přičemž u mužů je dokonce 38x nižší a u žen 18x. Na Slovensku je celková úmrtnost na astma 14x nižší než na CHOPN, u mužů 21x, u žen 8x. Úmrtnost na astma je v ČR prakticky obdobná jako na Slovensku, tj. 0,9/100.000 obyvatel a úmrtnost žen jen mírně převyšuje úmrtnost u mužů. U CHOPN je naopak úmrtnost v obou republikách zhruba dvojnásobná u mužů než u žen.

V současnosti probíhá studie validity úmrtnosti na astma v ČR.

zpět na seznam abstrakt