Abstrakta přednášek

 


12. ročník, květen 2013 (zpět na seznam abstrakt)

Zánětlivé onemocnění tonzil u dětí
MUDr. Pavel Horník, MUDr. Josef Machač, ORL Klinika dětské ORL, FN Brno – Fakultní dětská nemocnice Černá Pole

Akutní tonsillitis je infekční onemocnění patrových tonsil, které je charakterizováno bolestmi v krku, dysfagií, horečkou a celkovou schváceností. Tonzily jsou prosáklé, zduřelé, překrvené, s čepy v lakunách, mohou být zvětšené submandibulární uzliny. Kultivační přítomnost pyogenního streptokoka není nutná pro diagnozu akutní tonsillitis.

65 % akutních tonsillopharyngitid je virového původu.

Stěr na kultivaci z povrchu tonzil je falešně negativní v 60% (správná technika odběru: štětičkou rotačním pohybem proti mandli, na levé proti směru hodinových ručiček, na pravé po směru, od spodu vzhůru, stěr sliznice zadní stěny hltanu odspodu vzhůru, stěr z hloubky lakuny). Výtěr z krku zůstává zlatým standardem pro diagnozu streptokokové tonzilofaryngitidy. V případě trvání klinických potíží je lépe odebrat znovu výtěr než nasadit ATB empiricky. Streptococcus pyogenes sk. A má nulovou rezistenci vůči PNC, proto určení ATB citlivosti není nutné.

Strep test – rychlý test k detekci Streptococcus pyogenes, je založen na detekci antigenu karbohydrátu. Specifita od 95-98%, senzitivita od 75 do 85% (při negativním nálezu doporučeno vždy odebrat výtěr k běžné kultivaci, při pozitivním ne). Výsledek do 5 minut, může zkrátit trvání nemoci, snižuje riziko sekundárního rozšíření onemocnění mimo tonzily.

Léčba akutní tonsillitidy: Virové: symptomatická. Streptokokové: PNC per os, i.m. (600 000 j. pod 27 kg, 200 000 j. nad 27 kg ). Při alergii na PNC: klindamycin, první generace cefalosporiny.

Recidivující tonsillitis je definována jako více než 4 akutní epizody za půl roku nebo 7/ jeden rok, 5 ročně během 2 let nebo 3 ročně během 3 let. Každá akutní ataka rec.tonzilitidy musí být charakterizována dvěma nebo více příznaky:

- exudativní tonsillitis

- teplota 38,3 a větší

- více než 2 cm zvětšené krční uzliny

- pozitivní kultivace beta hem. streptokoka

Recidivující tonzilitidy jsou častější po PNC léčbě než po alternativní ATB léčbě orálnímí cefalosporiny nebo makrolidy, což ale nevylučuje PNC jako lék první volby. V 5-35 % beta hem. streptokok perzistuje i po adekvátní ATB. U recidivujících streptokokových infekcí selhává PNC až ve 30-60%.


Možné příčiny recidivující tonsillitis při nálezu Streptococus pyogenes:

selhání léčby

opakovaná expozice beta hem. streptokoka

alterace mikrobiální rovnováhy v dutině ústní

suprese protilátkové odpovědi v důsledku předchozí ATB léčby

bakteriální rezistence

špatná compliance léků nemocným

znovuzískání infekce kontaktem nebo kontaminací


Indikace k TE:

Postižení vlastní patrové mandle:

Rec. angíny 7/ jeden rok, 5 ročně během 2 let nebo 3 ročně během 3 let

Chronická tonsillitis

Hypertrofie tonsil se syndromem spánkové apnoe

Peritonsilární absces

Syndrom PFAPA

Hemorhagická tonsillitis ...

Celková onemocnění:

metatonzilární onemocnění (ledviny, srdce, klouby, kůže, oko)

Ostatní: laterální krční píštěl, úrazy, tumory …


Syndrom PFAPA: (Periodic Fever, Aphtous stomatitis, Pharyngitis and Cervical Adenitis)

Syndrom patří mezi sy periodických horeček (autoinflammatorní idiopatické onemocnění)

- nejde o autoimunní onemocnění - dysregulace vrozené imunitní odpovědi, nejsou přítomny autoprotilátky

- objevuje se mezi 3.-5. rokem, mizí do 10 let věku

- stojí mimo klasifikaci – etiologie neznámá

- mezi febriliemi je zcela asymptomatický interval méně než 10 týdnů

Celkově benigní průběh, normální růst i vývoj dítěte. Klinicky ataky horečky, náhle vzniklé náhle z plného zdraví, obevují se vždy po několika týdnech zcela pravidelně. Fyzikální vyšetření: tonzily prosáklé, zvětšené s povlaky, které lze setřít, reaktivní krční lymfadenitida mírně zvětšené uzliny, oboustr. podél kývače, bez fluktuace, afty –malé (pod 5 mm) mělké ulcerace (nejsou vždy). Laboratorní nálezy nespecifické, zvýšené CRP, FW, leukocytoza s posunem doleva.

Léčba: Jednorázová aplikace Prednisonu 1 mg/kg p.o. či per rectum do 48 hod. po začátku příznaků, nebo 1. a 2. den 1 mg/kg a 3.a 4. den 0,5 mg/kg. Ústup příznaků do 3 - 5 dnů, ATB mohou být bez efektu. Pokud se intervaly neprodlužují nebo pokud syndrom spontánně nevymizí - TE+AT (více než v 90% pozitivní efekt). Cave: Při TE je lymf. tkáň velmi křehká, rozpadající se, obtížná preparace pro pevné srůsty.

zpět na seznam abstrakt