Abstrakta přednášek

 


14. ročník, květen 2015 (zpět na seznam abstrakt)

Eozinofilné ezofagitídy u detí
Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
1. Detská klinika LFUK a DFNsP Bratislava

Eozinofília v perifírnej krvi, alebo v tkanivách sa spája s celým radom chorôb ako sú hypereozinofilný syndróm, helmintózy, alergie, granulomatózne vaskulitídy, imunodeficiencie a eozinofilné gastrointestinálne choroby. Eozinofilná ezofagitída, gastritída a kolitída sú zriedkavé, chronické, primárne poruchy. Diagnostika a liečba je komplexná a vyžaduje multidisciplinárny prístup, ktorý zahŕňa gastroenterológa, alergológa - klinického imunológa a patológa. Tejto problematike sa v posledných rokoch venuje veľká pozornosť pretože incidencia týchto chorôb je na vzostupe a efektívna liečba z dlhodobého hľadiska stále chýba.

Spoločným znakom celej skupiny je infiltrácia steny gastrointestinálneho traktu eozinofilmi, čoho dôkazom je bioptické vyšetrenie sliznice. V prípade eozinofilnej eozofagitídy sú spúšťačom potravinové antigény (proteíny), ale presný mechanizmus, podobne ako v prípade ostatných porúch ostáva neznámy. Eozinofilná ezofagitída je non-IgE alergické zápalové ochorenie, ktoré postihuje všetky vekové skupiny. Klinický obraz podľa veku postihnutia charakterizuje predovšetkým dysfágia a bolesti brucha, pripomínajúce gastroezofagovú refluxnú chorobu. Viac ako 50% pacientov má súčasne atopické alergické ochorenie ako alergickú rinitídu, astmu alebo atopický ekzém. Diagnostika je založená na klinickom obraze, histologickom náleze a odpovedi na liečbu. Eliminačná diéta je najdôležitejšou časťou liečby, ale niektorí pacienti vyžadujú farmakoterapiu kortikoidmi. V súčasnosti sú v klinickom skúšaní prípravky cielenej biologickej liečby.

zpět na seznam abstrakt