Abstrakta přednášek

 


14. ročník, květen 2015 (zpět na seznam abstrakt)

Alergie na řepku
MUDr. Sáva Pešák
ÚKIA LF MU a FNUSA Brno

Řepka olejka (Brukev řepka olejka – Brassica napus var.napus) je jednoletá až dvouletá plodina z čeledi Brukvovitých, pěstovaná nejčastěji pro olejnatá semena, využívaná k potravinářským a technickým účelům. Řepka kvete v květnu až říjnu, opýlení v 90% zajišťuje hmyz. Pylová zrna díky lepivým látkám hrudkují, jejich transport větrem na větší vzdálenost je omezený a proto příznaky způsobují typicky v bezprostřední blízkosti osevních ploch, jejichž velikost od roku 1989 vzrostla čtyřnásobně. V příspěvku je hodnocen dopad na vznik polinotických příznaků v souboru 326 pacientů.

zpět na seznam abstrakt