Abstrakta přednášek

 


Odborný program


Pátek, 13. května 2016 – Smetanův dům

Časová koordinace jednání během jeho průběhu: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

12,00 Zahájení. MUDr. J. Novák, Prof. Pružinec, Prof. Krejsek, Prof. Blahoš.

I. BLOK

12,10 – 12,25
Endokrinní disruptory a zdraví
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Čestný předseda ČLS JEP, ved. lékař odd. klinické endokrinologie a osteocentra ÚVN, interní klinika VLA JEP.
12,25 – 12,45 Diskuze. Moderuje MUDr. J. Novák
Druhé téma do diskuze: Prohlášení o insuficienci vitaminu D na valném shromáždění World Medical Association ze dne 17. 10. 2015.

12,45 – 13,00
Nanočástice a imunita. Máme se těšit nebo obávat?
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové
13,00 – 13,15 Diskuze. Moderuje prof. Pružinec

13,15 – 13,35
Roztoči a člověk – pohled v roce 2016
MUDr. Jiří Novák. Ambulance pro klinickou imunologii a alergologii, Praha 6
13,35 – 13,50 Diskuze. Moderuje prof. Hrubiško

13,50 – 14,05
Rhinitis chronica z pohledu alergologa
Prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. OKIA a OUSA, Bratislava
 
14,05 – 14,20
Rhinosinusitis nebo rhinitis (rhinopharyngitis) a sinusitis?
Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc. Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN a LF UK Hradec Králové.
14,20 – 14,35 Diskuze k přednáškám prof. Hrubiška a prof. Hybáška moderuje prof. Panzner

14,35 – 15,05 přestávka

 

II. BLOK – kašel a dušnost

15,05 – 15,20
Kašel
Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. Klinika pneumologie a ftizeologie FN a LF UK, Plzeň
15,20 – 15,35 Diskuze. Moderuje MUDr. Koblížek

15,35 – 15,50
Kašel a psyché
MUDr. Radkin Honzák, CSc. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK; IKEM Praha; Psychiatrická léčebna Praha - Bohnice
15,50 – 16,05 Diskuze. Moderuje prof. Pružinec

16,05 – 16,20
Novinky o CHOPN
MUDr. Vladimír Koblížek, PhD. Pneumologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové.
16,20 – 16,35 Diskuze. Moderuje doc. Teřl

16,35 - 16,50
Dušnost v zátěžové laboratoři a její patofyziologie
Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. Klinika tělovýchovného lékařství, LF UK a FN Praha
16,50 – 17,00 Diskuze. Moderuje MUDr. Koblížek

17,00 Zakončení odborného programu prvního dne. MUDr. J. Novák.

 


Sobota, 14. května 2016 – Smetanův dům

7,20 – 8,00
Workshop pro přihlášené: Anafylaktické stavy v roce 2016
Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Olomouc.
Podkroví Smetanova domu. (Vchod vpravo, po straně od hlavního).

 

I. BLOK – různé

8,15 – 8,30
Vybrané novinky v kardiopulmonální resuscitaci v roce – guidelines 2015
MUDr. Pavel Macháček. RZP. Alergologie a klinická imunologie, Nový Jičín
Záchranná služba MS kraje Nový Jičín
 
8,30 – 8,50
Doporučení pro kardiopulmonální resuscitaci v roce 2015 s přihlédnutím k dětskému věku
Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. Thomayerova nemocnice, Praha.
8,50 – 9,05 Diskuze k přednáškám MUDr. Macháčka a doc. I. Nováka moderuje doc. Bystroň

9,05 – 9,20
Novější léčba nejčastějších kožních onemocnění
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové
9,20 – 9,35 Diskuze. Moderuje prof. Janda

9,35 – 9,50
Základní informace o lékových hypersensitivitách
MUDr. Bronislava Novotná, PhD. Alergologie, Interní gastroenterologická klinika MU FN, Brno
9,50 – 10,05 Diskuze. Moderuje prim. Krčmová

10,05 – 10,30 přestávka

 

II. BLOK – očkování

10,30 – 10,45
Odpůrci očkování, alternativní rodiče, pokles proočkovanosti
Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. Pediatrická klinika 2. LF, Praha – Motol
10,45 – 11,00 Diskuze. Moderuje prof. Krejsek

11,00 – 11,15
Očkovanie u opakovane chorých detí
Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD. 1. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
11,15 – 11,25
 
Potravinová alergie a očkování
Prim. MUDr. Eva Daňková, CSc. Immumed, Praha.
11,25 – 11,40 Diskuze k přednáškám doc. Čižnára a MUDr. Daňkové moderuje doc. I. Novák

11,40 - 11,55
Praktické aspekty očkování u rizikových skupin
MUDr. Pavel Kosina, PhD. Očkovací centrum, klinika infekčních nemocí LF a FN, Hradec Králové
11,55 – 12,10 Diskuze. Moderuje prof. Janda

12,10 - 12,25
Úvahy PLDD k některým předneseným tématům:
Očkování z pohledu praktického lékaře pro děti a dorost a další souvislosti z pohledu primární péče

MUDr. Jarmila Seifertová. Dětská ordinace Kladno – Kročehlavy.
12,25 – 12,40 Diskuze. Moderuje MUDr. J. Novák

12,40 Zakončení. MUDr. J. Novák.

 

Společenský večer

 

Pátek, 13. května 2016, Smetanův dům 19 hod.: Spirituál kvintet a Dagmar Pecková

Večer na zámku. 20,30 – 24,00 Raut – kongresové centrum, 2. a 3. nádvoří.

Sklepní prostory. Výstava soch Olbrama Zoubka. Vinotéka – ochutnávka vybraných vín.

Individuálně:

  • Prohlídka zámku
  • Váchalův dům
  • Klášterní zahrady
  • Dům U Rytířů – Smetanovo náměstí