Abstrakta přednášek

 


15. ročník, květen 2016 (zpět na seznam abstrakt)

Endokrinní disruptory a zdraví
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
1. LF UK a ÚVN Praha

Endokrinní disruptory (ED) jsou chemické antropogenní látky, které působí jako agonisté a antagonisté na hormonální receptory, zejména steroidní a tyroidální. Rozrušují endokrinní a metabolickou rovnováhu. Hromadí se v tropickém pásmu a odtud se přesunují vlivem planetárního proudění vzduchu k pólům, kde kondenzují v důsledku ochlazování. Působí pak globálně.

Do organismu se dostávají dýcháním, potravou, tekutinami, kůží a ukládají se do tuku, kde persistují až po desítky let a odkud se dostávají do celého organismu.

ED se připisují vlivy kancerogenní, teratogenní, vlivy polyorgánové, endokrinní, metabolické, imunitní vliv na genetickou vnímavost jedince i celé populace. K nejznámějším patří DDT, polychlorované bifenyly, dioxin, ftaláty, bisfenol A a další. V posledních letech se zjišťuje účinek i na kost.

zpět na seznam abstrakt