Abstrakta přednášek

 


15. ročník, květen 2016 (zpět na seznam abstrakt)

Kašel
Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF UK v Plzni

Kašel je jedním z nejčastějších symptomů vůbec. Prakticky vždy signalizuje, že něco s jedincem, který kašle, není v pořádku.

Primárně se jedná především o reflexní mechanismus, jehož posláním je zbavit centrální dýchací cesty nežádoucího obsahu. Z klinického hlediska v těchto souvislostech představuje relativně banální problematiku.

Problémem se kašel stává především tehdy, pokud ztrácí svoji obranně-čistící funkci a stává se nežádoucím průvodním symptomem řady nemocí a stavů, které zároveň často zůstávají dlouho nejasné a nepoznané. Příčiny takového kašle mohou spočívat daleko za hranicemi dýchacích cest a patofyziologické souvislosti mohou být až překvapivé.

Přednáška v krátkém přehledu uvádí klasické "banální" příčiny akutního a chronického kašle.

Hlavní pozornost je však věnována kašli, který obtěžuje a zatěžuje nejen pacienty, ale pro nejasnosti jeho příčin i jejich lékaře.

zpět na seznam abstrakt