Abstrakta přednášek

 


15. ročník, květen 2016 (zpět na seznam abstrakt)

Potravinová alergie a očkování
Prim. MUDr. Eva Daňková, CSc.
Immunia s.r.o.

Vakcíny se skládají z účinných, pomocných a reziduálních látek, které mohou mít alergenní potenciál. Mohou obsahovat i potravinové alergeny. Jedná se hlavně o ovalbumin, želatinu a kasein. V každém SPC očkovací látky je uvedena jako kontraindikace aplikace vakcíny „těžká alergická reakce po předchozí aplikaci očkovací látky nebo po její složce.“ Množství známých alergizujících bílkovin ve vakcínách je ale často podprahové. Na úrovni doporučení odborníků v jednotlivých státech jsou publikovány recentní konsensy, jak postupovat při aktivní imunizaci osob s přecitlivělostí na některé potravinové alergeny.

U dětí s alergií na vaječné bílkoviny (ovalbumin) se doporučuje aplikovat vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) bežným způsobem. Pokud není možno použít vakcínu proti chřipce neobsahující vaječné proteiny, u osob bez závažné anafylaxe po vejci se doporučuje podat očkovací látku obsahující méně než 0.6-1 μg ovalbuminu v jedné dávce. U závažné anafylaxe aplikovat vakcínu za hospitalizace. Z vakcín, které obsahují větší množství vaječných bílkovin je publikován postup pouze pro vakcinu proti žluté zimnici. Doporučuje se alergologické vyšetření s vakcínou. Při negativitě aplikovat běžným způsobem, při pozitivitě očkovat za hospitalizace s postupným zvyšováním dávky vakcíny.

Nejčastějším vyvolavatelem závažné IgE i non IgE hypersenzitivní reakce je želatina. Při podezření na přecitlivělost na želatinu před aplikací vakcín, které ji mohou obsahovat, je indikováno alergologické vyšetření. Při pozitivitě prick to prick testu s vakcínou - očkovat za hospitalizace s postupným zvyšováním dávky vakcíny.

Bylo publikováno několik kazuistik, kde z rozvoje anafylaktické reakce po očkování (MMR, acelulární DTP, OPV) jsou obviňovány alergeny kravského mléka, konkrétně kasein. Po rozboru případů odborníky jsou recentní konsensy, že u dětí s anafylaktickou reakcí po požití BKM je možno podat vakcínu obvyklým způsobem s observací po dobu 60 min.

Alergologické vyšetření je nejlépe provést za 6 týdnů až 6 měsíců po reakci. Jsou k dispozici některé alergen-specifické IgE protilátky, kožní testy s vakcínou a nově i test aktivace bazofilů s vakcínou, který provádíme na našem pracovišti. Zatím není jasno, kdy budou k dispozici i komerční prick testy s  alergeny potravin?

zpět na seznam abstrakt