Abstrakta přednášek

 


15. ročník, květen 2016 (zpět na seznam abstrakt)

Očkovanie u opakovane chorých detí
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LFUK a DFNsP Bratislava

Vakcinácia sa považuje z globálneho hľadiska za jeden z kľúčových nástrojov na zabránenie preventabilných infekčných ochorení u detí. Jednou z oblastí kde pretrvávajú obavy z možných nežiaducich účinkov vakcín sú poruchy imunity resp. klinický obraz pripomínajúci takého poruchy. Údaje o bezpečnosti, imunogenicite a účinnosti jednotlivých vakcín u imunokompromitovaných pacientov sú stále veľmi obmedzené.

Vo všeobecnosti sa konštatuje, že napriek tomu, že imunokompromitovaní pacienti môžu mať zníženú odpoveď na vakcínu, protektívny účinok sa vo väčšine prípadov dá dosiahnuť a vakcíny sa považujú za súčasť liečby aj týchto pacientov. Kontraindikované sú živé vírusové vakcíny u pacientov s ťažkými poruchami špecifickej celulárnej imunity ako je ťažká kombinovaná imunodeficiencia a živé bakteriálne vakcíny u porúch nešpecifickej bunkovej imunity. Naopak neživé vakcínu sú bezpečné aj u pacientov s primárnymi alebo sekundárnymi imunodeficienciami. Zvláštnu kategóriu tvoria pacienti na substitučnej liečbe imunoglobulínmi. Obvykle býva prítomná znížená tvorba protilátok a navyše aplikované pasívne protilátky interferujú s vývojom aktívnej imunity. Očkovanie proti chrípke sa napriek tomu odporúča s odôvodnením zachovanej celulárnej imunity.

Hoci existuje málo jednoznačných dôkazov, predpokladá sa, že za určitých okolností antigénna stimulácia môže provokovať nežiaduce zápalové alebo autoimunitné komplikácie. Ako jednoznačnou kontraindikáciou sa považuje IgE senzibilizácia na komponenty vakcíny alebo prekonaná anafylaktická reakcia po vakcíne. Alternatívne vakcinačné schémy neznižujú riziko nežiaducich reakcií. Riešenie nežiaducej vakcinačnej reakcie vyžaduje prísne individuálny prístup. V prezentácii sa autor zameriava na súčasné vedomosti o indikáciách a obmedzeniach vakcín, relatívnych alebo skutočných, u imunokompromitovaných detí.

zpět na seznam abstrakt