Abstrakta přednášek

 


15. ročník, květen 2016 (zpět na seznam abstrakt)

Očkování z pohledu praktického lékaře pro děti a dorost a další souvislosti z pohledu primární péče
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktický lékař pro děti a dorost, Kladno

Možnosti očkování, které jsou dostupné v České republice, jsou srovnatelné s vyspělými zeměmi světa. Lékaři v primární péči jsou opakovaně a podrobně vzděláváni o nutnosti očkování. Věřím, že jsme teoreticky dobře vybaveni znalostmi. Stále myslím, že se proočkovaností můžeme ve světě chlubit. Je dobře si v naší odborné komunitě argumenty pro očkování neustále opakovat. Dnešní rodiče již vážné infekční nemoci a jejich eventuální následky neviděli, proto se jich nebojí/viz časopis Alergie, astma, bronchitida 1/2016/. Je moderní hledat poruchy vývoje u dětí po očkování. Rodiče tyto články čtou, věří jim. Lékař by měl tyto články také číst, pokusit se najít správné argumenty, jak obavy rodičů zmírnit a nepravdy vysvětlit. V USA existuje snad běžně dostupná pentavakcina (DTP, hemofilus influenze typB a polio). To je velmi častý dotaz rodičů, kteří nejsou plně přesvědčeni o nutnosti očkování. Rodiče se v obavách z očkování podporují, sociální sítě tuto komunikaci usnadňují. Jistě jsou i v naší republice velké rozdíly. K podpoře rodiče ke správnému rozhodování o očkování potřebuje lékař příjemnou atmosféru, dostatek času a možnost dát rodičům své obavy opakovaně vyjádřit. Já jako lékař primární péče také vyjádřím obavy o zdraví jejich dítěte v éře miminkovských společenských aktivit jako je plavání, cvičení, dětská centra, dětské koutky, společná dovolená s více dětmi. Jako argumenty pro očkování použiji epidemie spalniček v předloňském roce, výskyt pertusse v letošním roce. Škoda jen, že tyto informace i já získám z médií a ne od hygienické stanice.

Rodiče jsou mnohem lépe informováni, než lékaři primární péče, mnozí mají ve svém okolí konkrétní příklad onemocnění po očkování. Mají též mnohem lepší právní povědomí, které se k problematice očkování vztahuje. My máme jen pro pojišťovnu signální kód odmítnutí povinného očkování 02222. Máme oficiální formulář k odmítnutí očkování, po podpisu rodičů k založení do dokumentace. Rodiče ale dobře vědí, že to má velmi slabou váhu a že ho ani hygieně nesmím poslat k evidenci. Viz www.rozalio.cz – to je web odmítačů očkování, odkud čerpaly informace i pracovnice hygienické stanice v Kladně.

Má PLDD čas ke kvalitní diskuzi s rodiči o očkování?

V mé ordinaci registrujeme 80- 90 novorozenců ročně. Každého nejdříve navštívíme doma. V ordinaci každého vidíme 14x ročně, tj. cca 100 kojeneckých konzultací za měsíc, 25 za týden.

Průchodnost ordinace: V běžně rušném měsíci je 460 kontaktů s podezřením na nemoc.

Důvod ke konzultaci s podezřením na nemoc:

Respirační systém

51, 9 %

Trávicí systém

10,40%

Kožní problematika

10,20%

Pohybový aparát

9,00%

Bolesti hlavy

5,80%

Problematika psychosociální, výuková, výchovná, obavy

12,70%

Po zavedení regulačních poplatků v roce 2008 přišlo 301 dětí za měsíc ve stejném období. Z 301 dětí vyšetřených s podezřením na nemoc odešlo 25 dětí s receptem na antibiotika.

Tonzilofaryngitis

16 dětí

Pneumonie

4 děti

Bronchitis

3 děti

Impetigo

1 dítě

Infekce močových cest

1 dítě

33 dětí odešlo z ordinace bez receptu

11%.

Odesílání ke specialistům ve sledovaných obdobích je cca stejné- za 20 pracovních dní: Z dětí které přišly s podezřením na nemoc odesláno ke specialistům celkem 17, 27 %.

Otorhinolaryngologie

55,80%

Ortopedie, chirurgie

21,10%

Alergologie

8,50%

Psychologie, psychiatrie

7,70%

Oftalmologie

3,80%

Neurologie

1,90%

 

Závěr:
Lze zvyšovat kvalitu v primární péči? Moje odpověď zní ANO. Nejlépe začít rozborem vlastní praxe ať již organizační částí, preskripčním rozborem či sledováním důvodů vyšetření specialistou a spoluprací jak se specialisty, tak s lůžkovým zázemím.

Specialisté by měli mít povědomí o reálných možnostech praktických lékařů.

Je dobře se také zamyslet nad náklady na péči pro naše pojištěnce, pojišťovny nám k tomu poskytují podklady. Bohužel ne vždy to můžeme přímo ovlivnit. Je vhodné dávat impuls k mezioborovému setkání tak, jak se děje zde v Litomyšli.

Každá praxe má svá specifika, ne všechna jsou poměřitelná. Moje ordinace je v husté sídlištní zástavbě většího města s dobrou dostupností pro většinu pacientů, máme dobrou dostupnost komplementu i specialistů, máme dobrou nabídku dalších odborností, které do systému vstupují.

Praxe primární péče není jen o očkování nebo kašlajícím dítěti.

zpět na seznam abstrakt