Odborný program

 

Téma: COVID - 19 z hlediska různých oborů

Zahájení ve 12,00 hodin.
 • Imunopatogeneze infekce SARS-CoV-2.
  Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové.
 • COVID-19 a post COVID syndrom z pohledu klinika.
  Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Pneumologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové.
 • Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s virem SARS-CoV-2 u dětí.
  Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, FAAAAI. JLF UK Bratislava a UN Martin.
 • COVID-19 a léky.
  PharmDr. Josef Suchopár. DrugAgency a.s., Praha.
 • Stanovení a význam protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2.
  MVDr. Václav Fejt. Imunologická laboratoř, Nemocnice Havlíčkův Brod.
 • Detekce antigenů a nukleové kyseliny koronaviru SARS-CoV-2: metody a výpovědní hodnoty.
  MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. Virologie, odd. mikrobiologie, 2. LF UK a FN Praha 5, Motol.
 • Postkovidová studie Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
  MUDr. Mikuláš Skála. Pneumologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové.
 • COVID-19 a autoimunita.
  Doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové.
 • Astmatici v době SARS-CoV-2 pandemie.
  Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. Pneumologická klinika, LF UK a FN Plzeň.
 • Reinfekcia SARS-CoV-2 vírusom.
  MUDr. Radovan Košturiak, Ph.D. Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra.
 • COVID-19 a psyché.
  MUDr. Radkin Honzák, CSc. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK; IKEM Praha; Psychiatrická léčebna Praha - Bohnice.
Moderuje Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Ostrava
Odborný program sestavil MUDr. Jiří Novák, novakjjj@gmail.com