Kontakty - Astma Litomyšl 2017

Kontakty

 


Registrace, technická organizace - informace:

  1. Sekretářka konference paní Leona Janovská
    tel.: 604 483 022
  2. Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové
    tel. sekretariát: 495 833 454
    Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
e-mail: info@astmalitomysl.cz

Hlavní organizátor:
MUDr. Jiří Novák, e-mail: novakjjj@gmail.com
tel.: 605 319 893

Odborní garanti:
Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. Plicní klinika FN Plzeň, za ČPFS, terl@fnplzen.cz
MUDr. Bronislava Novotná, PhD., MU FN Brno, bronnov@centrum.cz
Slovenská společnost pneumologie a ftizeologie Slovenská společnost alergologie a klinické imunologie