Odborný program - Astma Litomyšl 2017

Odborný program

 

Pátek, 12. května 2017 – Smetanův dům

12,00 – 12,10
Zahájení: MUDr. Jiří Novák, prof. Martin Hrubiško, prof. Jan Janda, doc. Milan Teřl, MUDr. Bronislava Novotná, prof. Jan Krejsek.

I. BLOK: BRONCHIÁLNÍ HYPERREAKTIVITA A OBSTRUKCE

12,10 – 12,30
Alergenová imunoterapie, bronchiální hyperreaktivita a astma
Doc. MUDr. Petr Čáp, PhD. Alergologie a klinická imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
12,30 – 12,45
Diskuze. Moderuje prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. OKIA a OUSA, Bratislava

12,45 – 13,05
Zátěží indukovaná bronchokonstrikce
MUDr. Jiří Novák. Ambulance pro alergologii a klinickou imunologii, Praha
13,05 – 13,20
Diskuze. Moderuje doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD. Pneumologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

13,20 – 13,40
Dusící se dítě - primum non nocere aneb méně je někdy více…
Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. Soukromá pediatrická praxe Kostelec u Křížků; Pediatrická klinika 1. LF, Thomayerova nemocnice, Praha
13,40 – 13,55
Diskuze. Moderuje prof. MUDr. Jan Janda, CSc. Pediatrická klinika 2. LF, Praha - Motol

13,55 – 14,25 Přestávka

 

II. BLOK: LÉČBA A PREVENCE ALERGIE – BESEDA, ÚVODNÍ MOTIVY

Tři úvodní vystoupení moderuje prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. ÚKIA, Fakultní nemocnice Plzeň

14,25 – 14,45
Placebo jako opomíjená součást léčby
MUDr. Radkin Honzák, CSc. Ústav všeob. lékařství 1. LF UK; Psychiatrická léčebna Praha - Bohnice

14,45 – 14,55
Léčba alergických onemocnění u dospělých – motivy k besedě z pohledu alergologa
Prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. Ústav klinickej imunológie a alergológie, LF UK Bratislava

14,55 – 15,05
Možnosti prevence rozvoje alergie a astmatu - motivy k besedě z pohledu PLDD
MUDr. Jarmila Seifertová. Dětská ordinace, Kladno

15,05 – 16,15
BESEDA ZA KULATÝM STOLEM I V SÁLE: Léčba a prevence alergických onemocnění
Možná témata: Antihistaminika, kromony, psychofarmaka, lékové interakce, kortikosteroidy, adrenalin, farmakoterapie v graviditě a u kojících, vazokonstrikční látky, alergenová imunoterapie, placeba, technika aplikací, výplachy, diety, kojenecká strava, HA mléka, neléková opatření ...
J. Novák, P. Pružinec, K. Ettler, P. Panzner, J. Suchopár, M. Hrubiško, R. Honzák

 


Sobota, 13. května 2017 – ranní workshopy

7,15 – 8,00 hod.

 1. Spolupráce praktických lékařů i PLDD s alergologem a klinickým imunologem
  Prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. OKIA a OUSA, Bratislava - k dospělým pacientům
  Prim. MUDr. Eva Daňková, CSc. Immunia, Praha - k dětskému věku
  Hotel Zlatá Hvězda
 2. Spolupráce pneumologa s praktickými lékaři a alergology
  Doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc. Pneumologie, nemocnice Mělník
  Hotel Dalibor
 3. Infekce močových cest  – fakta k diskuzi/otázkám
  Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. Pediatrická klinika 2. LF, Praha – Motol
  Smetanův dům - zasedací místnost v podkroví (vchod ze strany Smetanova domu vpravo)
Přihlášky na workshopy na registraci. Realizace jen v případě dostatečného počtu zájemců. Informace na vývěsní tabuli v přízemí Smetanova domu.

 


Sobota, 13. května 2017 – Smetanův dům

I. BLOK: POHYBOVÝ APARÁT A ASTMA

8,30 – 8,50
Myokiny, imunitní odezva na svalovou zátěž
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové
8,50 – 9,00
Diskuze. Moderuje prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Odd. klinické endokrinologie a osteocentrum, ÚVN Praha. 1. Lékařská fakulta UK Praha

9,00 - 9,10
Deset slavnostních minut

9,10 – 9,25
Dechový diskomfort a biomechanika dýchání
Doc. PaeDr. Libuše Smolíková, PhD. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství. 2. LF UK a FN Praha - Motol
9,25 – 9,35
Diskuze. Moderuje doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. Pneumologická klinika FN Plzeň

9,35 – 9,45
Vyšetření  dýchacích svalů - důležitá součást komplexního zhodnocení poruch dýchání
Mgr. Kateřina Neumannová, PhD. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc
Moderuje doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc. Pneumologie, nemocnice Mělník

9,45 – 9,55
Průduškové astma a trénink dýchacího svalstva
MUDr. Bronislava Novotná, PhD. Alergologie,  Interní gastroenterologická klinika, FN Brno. Bc. Hana Mikešová, Mgr. Petra Žůrková, Ph.D, ambulance respirační fyzioterapie, as. MUDr. Zdeněk Merta, CSc, ambulance pro funkční vyšetřování plic: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno; doc. RNDr. Jiří Jarkovský, PhD, Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

9,55 – 10,05
Diskuze k přednáškám mgr. Neumannové a MUDr. Novotné.
Moderuje doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc. Pneumologie, nemocnice Mělník

10,05 – 10,35 Přestávka

 

II. BLOK: ASTMA A CHOPN - FARMAKA A DIAGNÓZA. BESEDA - ÚVODNÍ MOTIVY

Moderuje: Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD. Pneumologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

10,35 – 10,45
Farmaka u zátěží indukované bronchokonstrikce - motivy k besedě
MUDr. Jiří Novák. Ambulance pro alergologii a klinickou imunologii, Praha 6

10,45 – 10,55
Diagnostika a léčba průduškového astmatu – motivy k besedě
Prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. OKIA a OUSA, Bratislava

10,55 - 11,05
Problémy s diagnostikou CHOPN … nebo s odborníky ? – motivy k besedě
MUDr. Jan Chlumský, PhD. Pneumologická klinika I. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
První plicní ambulance – klinika Vysočany, Praha

11,10 - 11,30
Některé lékové interference u pacientů s astmatem nebo CHOPN
PharmDr. Josef Suchopár. DrugAgency, a.s., Praha

11,30 – 13,00
BESEDA ZA KULATÝM STOLEM I V SÁLE. Diagnostika a léčba průduškového astmatu a CHOPN
V. Koblížek, M. Teřl, J. Chlumský, J. Bystroň, J. Radvanský, B. Novotná, J. Suchopár, J. Novák

13,00 Zakončení

Časová koordinace v průběhu jednání: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Změna programu vyhrazena.


Expozice firem

Pátek, 12. 5.: 11,00 - 17,00
Sobota, 13. 5.: 8,00 - 12,00