Platby a termíny - Astma Litomyšl 2017

Platby a termíny

 


 • Před platbou doporučujeme vyplnit přihlášku (viz oddělení PŘIHLÁŠKY).
 • Řádný termín přihlášky a platby je do 12. března 2017 včetně. Účastnický poplatek činí 1380 Kč (52 EUR), doprovázející osoby a nepracující důchodci 980 Kč (37 EUR).
 • Platby po termínu, tj. od 13. března do 30. dubna: poplatek jednotný -1480 Kč (56 EUR).
 • Platby na poslední chvíli: 1. - 3. května včetně, ev. na místě: poplatek jednotný - 1580 Kč (59 EUR). Zohledňuje se vždy datum odeslání poplatku.
 • Účastníci ze Slovenska si hradí poplatek za bankovní převod ze své banky, příjemce hradí bankovní poplatky u banky v ČR (v bankovní terminologii: Poplatky hradí SHA = plátce – příjemce (payer – beneficiary).
 • Účastnickým poplatkem se hradí účast na odborném jednání, výstavě firem, kulturním programu, rautu na zámku, sborník přednášek a občerstvení v průběhu konference.
 • Při platbě farmaceutickými firmami lze kromě základní, výše uvedené platby hradit pouze účast na odborném programu (včetně expozice firem a sborníku přednášek). Také může firma hradit poplatky za odborný a společenský program zvlášť, nebo si společenský večer může hradit účastník. Případně vše dle vzájemné domluvy s organizátorem (viz kontakty).
  Při rozdělení poplatků činí poplatek za odborný program 980 Kč a za společenský večer 400 Kč (v termínu, do 12. března). Při platbě po termínu (13. března – 30. dubna): odborný program 1080 Kč, společenský večer 400 Kč. V případě platby na poslední chvíli (1. května – 3. května, ev. při registraci): odborný program 1180 Kč a společenský večer 500 Kč.
   
 • Částku zaplatit bankovním převodem na účet:
  Číslo účtu: 9122880297/0100.
  Variabilní symbol (identifikace plátce): číslo Vašeho mobilního telefonu uvedené na přihlášce. Farmaceutickým firmám zašleme VS s fakturou, fakturu za účast zašleme výjimečně i jiným plátcům.
  Konstantní symbol: 308
  Specifický symbol: nevyplňovat
  Popis pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka
  IBAN: CZ8301000000009122880297
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Majitel účtu: Nadační fond pro pomoc nemocným dětem, IČO: CZ47489502
  Nadační fond pro pomoc nemocným dětem přispívá každý rok na konta Lékaři bez hranic a Nadační fond dětí.
 • Doklad o platbě (z hlediska účetnictví jde o řádný daňový doklad) bude vydán při prezenci.
 • Termín pro zaslání vyžádaných článků nebo abstrakt: do 10. března 2017. Budou otištěny ve sborníku.