Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli

 

Spolupracující společnosti:
 
Česká pneumologická a ftiseologická společnost
Slovenská pneumologická a ftiseologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
Akademie pro alergii, imunitu a astma
 
Organizace: SOLEN s.r.o.
 
Program: MUDr. Jiří Novák
 
Pořadatel: Nadační fond pro pomoc nemocným dětem
 
Odborná garance:
Doc. MUDr. Milan Teřl, CSc.
 
Program je svým zaměřením vhodný pro lékaře všech oborů.
 
Symposium má charakter kontinuálního postgraduálního vzdělávání a účastníci obdrží certifikát s 12 kredity.

 

Idea:
„Podepřít slabší považuji za svou milou povinnost.
Obzvláštním potěšením je mi přemáhat protivenství lidí a věcí.“
Prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.