Z historie

 

Přednášky a kultura


V kolika ročnících přednášeli - do roku 2023


11-20x
MUDr. Jiří Novák. Dětské odd., Alergologie a klin. imunologie Litomyšl, Praha, 20x
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. ÚKIA LF a FN Hradec Králové, 18x
MUDr. Bronislava Novotná, PhD. Alergologické odd. LF a FN Brno, 18x
Doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc. Pneumologie LF a FN Praha-Motol, Mělník, 11x


6-10x
Prof. MUDr. Martin Hrubiško, CSc. OKIA, OUSA Bratislava, 10x
Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD. Pneumologie LF a FN Hradec Králové, 10x
Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. Pneumologie LF a FN Plzeň, 10x
MUDr. Radkin Honzák, CSc. Psychiatrie LF a FN a léčebna Bohnice Praha, 9x
Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD. 1. Detská klinika LFUK a DFNsP Bratislava, 7x
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. Dermatovenerologie LF a FN Hradec Králové, 6x
PharmDr. Josef Suchopár. Infopharm, Praha, 6x


4-5x
Doc. MUDr. Petr Čáp, PhD. Alergologie a klinická imunologie Nemocnice Na Homolce Praha, 5x
Prim. MUDr. Eva Daňková, CSc. Alergologie a klinická imunologie, Immunia Praha, 5x
Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc. Imunologický ústav LF a neuroimunológia SAV Bratislava, 5x
Doc. MUDr. Jan Chlumský, CSc. Pneumologie 1. LFUK a Thomayerova FN Praha, 5x
Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. Dětská klinika 2. LF a FN Praha-Motol, 5x
Prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. ÚKIA LF a FN Bratislava, 5x
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Endokrinologie a osteologie ÚVN LF a VFN Praha, 4x
Doc. MUDr. Jaromír Bystroň. Alergologie a klinická imunologie, LF a FN Olomouc, 4x
Prof. MUDr. Ladislav Chovan, CSc. Pneumologie LF a FN Bratislava, 4x
Prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc. ÚKIA LF a FN Hradec Králové, 4x
Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. Thomayerova nemocnice, Praha, 4x
Doc. MUDr. Vladimír Pohanka, CSc. Šrobárov ústav detskej TaRCH Dolný Smokovec, 4x
Doc. Mgr. Kateřina Raisová, PhD. (dříve Neumannová) Fysioterapie a kinantropie. FTVK LF a FN Olomouc, 4x
Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. Tělovýchovné lékařství LF a FN Praha-Motol, 4x
Prof. MUDr. Martina Vašáková, PhD. Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerova nemocnice Praha, 4x


3x
MUDr. Marie Ettlerová. Alergologie a klinická imunologie Hradec Králové
MUDr. Pavel Macháček. Alergologie a klinická imunologie a Záchranná služba Nový Jíčín
MUDr. Sáva Pešák, ÚKIA LF a FN Brno
MUDr. Jarmila Seifertová. PLDD Kladno
Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. Pneumologie Praha 5
Prof. MUDr. Alois Zapletal, DrSc. Dětská klinika 2. LF a FN Praha-Motol


2x
Doc. RNDr. Ctirad Andrýs, CSc. ÚKIA Hradec Králové
MUDr. Nina Benáková, PhD. Dermatovenerologie LF a VFN Praha
Prim. MUDr. Dagmar Burgetová. ATB centrum oddělení mikrobiologie LF a FNBrno
MUDr. Václava Gutová. ÚKIA LF a Plzeň
MUDr. Dalibor Jílek, CSc. Imunologie KHS Ústí na Labem
MUDr. Zlatava Jirsenská. Infekční klinika LF a UK Brno
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Pneumologie, LF a FN Olomouc
RNDr. Vlastimil Král, CSc., UKIA Ústí nad Labem
Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. ÚKIA LF a FN Brno
RNDr. Ivo Lochman, CSc. Imunologie a alergologie ZÚ Ostrava
Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. Centrum pro vady pohybového aparátu Praha
Prim. MUDr. Ivan Pár. ORL Kroměříž
MUDr. Eliška Rotnáglová, PhD. ORL, Protonové centrum, Praha
MUDr. Kryštof Slabý, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství. 2. LF UK Praha a FN Praha, Motol
Prof. MUDr. Ondřej Slanař, PhD. Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Praha.
Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. Klinická a transplantační imunologie IKEM Praha
MUDr. Karol Zeleník, PhD. ORL klinika LF a FN Ostrava


1x
Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. Dětská klinika LF a FN Hradec Králové
Lukasz Blazowski, M.D. Pediatric and allergology dep. Jaslo, Poland
Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc. Interní klinika LF a VFN Praha
Doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, PhD. Klinika nemocí kožních a pohlavních, LF UK FN Hradec Králové
MUDr. Martin Dzurilla. Imunoalergológie a Nitra a ÚKIA Bratislava
Prim. MUDr. Jaroslav Fábry, CSc. Šrobárov ústav detskej TaRCH Dolný Smokovec
MVDr. Václav Fejt, Imunologická laboratoř, Nemocnice Havlíčkův Brod
Prim. MUDr. Jarmila Fišerová. Funkční vyšetřování. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Doc. MUDr. Milan Grundman, CSc. Ústav klinické farmakologie FNSP Ostrava
RNDr. Jiří Grygar, CSc. Fyzikální ústav Akademie věd ČR Praha
Prof. MUDr. Václav Hána, CSc. Interna LF a FN VFN Praha
RNDr. Dana Hanuláková. Laboratoř Brno - Modřice
RNDr. Martina Havlíčková, CSc. Národní referenční laboratoř SZÚ Praha
MUDr. Ivan Hlinka. AlergoIógia a imunológie Kežmarok
MUDr. Rudolf Hochmuth. Interná klin. LF a FN Banská Bystrica
MUDr. Pavel Horník. Dětská ORL klinika LF a FN Brno
RNDr., PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie, AV ČR
Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. Dětská klinika LF a UK FN Brno
MUDr. Dana Hrubá. Národní referenční laboratoř SZÚ Praha
MUDr. Igor Hruškovič, PhD. Klinická imunológie a farmakoterapie ÚPKM Bratislava
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. Virologie, odd. mikrobiologie, 2. LF UK a FN Praha 5, Motol
Prof. MUDr. Ivan Hybášek, ORL klinika LF a FN Hradec Králové (v písemné formě)
Doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. Infekčná klinika FNLP UPJŠ Košice
Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, FAAAAI, JLF UK Bratislava a UN Martin
MUDr. Eva Jílková. Zdravotní ústav a odd. očkování a cestovní medicíny Ústí na Labem
Doc. MUDr. Ivana Kacířová, PhD. Ústav klinické farmakologie FN Ostrava.
Prim. MUDr. Zoltán Kerekes, CSc. Patologické odd. nemocnice Litomyšl
MUDr. Tomáš Kočí. Alergologie a klinická imunologie Česká Lípa
Prof. MUDr. Václava Konrádová, DrSc., Ústav histologie a embryologie LF a FN Praha
MUDr. Radovan Košturiak, Ph.D. Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra
Doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. Dětská klinika 1. LFUK a Thomayerova fak. nem. Praha
MUDr. Vladimíra Lošťáková. Pneumologie LF a FN Olomouc
Prim. MUDr. Josef Machač. Dětská ORL klinika LF a FN Brno
Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc., Klinika pneumológie a ftyzeológie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Miriam Michaličková, Anesteziológie a intenzivná medicína ústav Nitra-Zobor
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. Farmakologický ústav LF MU, Brno
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Osteocentrum a ÚKB, LF a FN Hradec Králové
MUDr. dipl. psych. Jan Poněšický. Psychosomatická klinika Universität Dresden
MUDr. Milada Pospíšilová NZZ v ÚVN, alrologie a klin. imunologie, plicní, interna Praha
Prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc., Psychiatrická klinika, LF UP FN Olomouc
RNDr. Kateřina Roubalová, CSc. Vidia, Vestec Praha
Prof. Michael Shields, MD. FRCP FRCPCH Child Health Queen´s Pneumology. Belfast GB
MUDr. Mikuláš Skála, Pneumologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové
Doc. PaeDr. Libuše Smolíková, PhD. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství. 2. LF UK Praha a FN Praha, Motol
Prim. MUDr. Libor Sychra, ORL nemocnice Svitavy
Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc. Dětská onkologická klinika LF a UK Brno
Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. Mikrobiologe a imunologie Akademie věd ČR Praha
Prof. MUDr. Alena Tomšíková, DrSc. Mikrobiologický ústav LF a FN D Plzeň
MUDr. Andrea Vachová, ÚKIA LF a FN Plzeň
Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc Revmatologický ústav Praha
MUDr. Petr Víšek, Dětské odd. nemocnice Litomyšl
MUDr. Andrea Vocilková Dermatologická ambulance Praha 6
Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. ORL klinika LF a FN Hradec Králové
PhDr. Aleš Wotruba, Ambulatorium pro psychoterapii a psychosomatiku. Chur, Švýcarsko
PhDr. Šárka Wotruba, Ambulatorium pro psychoterapii a psychosomatiku. Chur, Švýcarsko
MUDr. Hana Zákoucká, Národní referenční laboratoř SZÚ Praha
Mgr. Iveta Zapletalová. IFCOR- 99 Blansko
MUDr. Monika Žurková, Pneumologie LF a FN OlomoucKultura na Setkání lékařů ČR a SR


2003 koncert: Jan Novotný. Výběr z klavírního díla Bedřicha Smetany. (Zámek-Kongresový sál)

2004 recitace s hudbou: Radovan Lukavský. Gran Duetto Concertante – kytara a flétna. Koncert jihoamerické hudby a poezie. (Zámek-Kongresový sál)

2005 koncert: Štěpán Rak. Kytarový koncert. (Zámek- Kongresový sál)

2006 koncert: Flamencové trio: Petr Vít – kytara, Lucia Cellarova – tanec, Matúš Kohútek – zpěv a pertuse. (Zámek- Kongresový sál)

2007 koncert: Jana Lewitová, Ing. arch. Vladimír Merta. Zpěv, Loutna, kytara. (Zámecké divadlo)

2008 koncert: Jiřina Macháčková, Lucie Kratochvílová. Kytara a příčná flétna. (Zámecká kaple)

2008 koncert: Jana Lewitová, Ing. arch. Vladimír Merta. Zpěv, Loutna, kytara. (Zámecké divadlo)

2009 houslový recitál: Václav Hudeček. (Zámek- Kongresový sál)

2010 koncert: Jiří Stivín. Flétny- od středověku do současnosti. Sám se svým stínem. (Zámek- Kongresový sál)

2011 koncert: Václav Hudeček, Jiří Stivín. (Zámek- Kongresový sál)

2012 koncert: Collegium-Quartet – členové Kocianova, M. Nostitz a Stamicova kvarteta. Smyčcové kvintety W.A.Mozarta a A. Dvořáka (Smetanův dům)

2013 koncert: Violoncelli da Camera (Smetanův dům)

2014 divadlo: MaleHry Brno. Biostory. (Smetanův dům)

2015 koncert: Jaroslav Svěcený a Miroslav Klaus (housle, španělská kytara). Niccoló Paganini, Mauro Giuliani, Filippo Gragnani, J.S. Bach, John Williíams, Ástor Piazolla, Gabriel Fauré, Jaroslav Svěcený. (Smetanův dům)

2016 koncert: Dagmar Pecková a Spirituál kvintet

2017: Jiří Suchý, Jitka Molavcová a orchestr divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody: Pásmo písniček a vyprávění.

2018 Divadelní představení: Nebyla to pátá, byla to devátá. Režie Jiří Menzl, účinkovali: Jana Švandová, Josef Carda, Rudolf Hrušínský

2019 Eva Holubová: HVĚZDA - one woman show. Patrik Hartl. Divadlo Studio DVA, Praha

2022: Jiří Suchý, Jitka Molavcová a orchestr divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody: Pásmo písniček.

2023: Jaromír Hanzlík: pásmo vyprávnění.