Kontakty

 


Organizační sekretariát:
SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, www.solen.cz

Organizační zajištění:
Mgr. Kateřina Dostálová, +420 775 855 572, k.dostalova@solen.cz

Obchodní zajištění:
Mgr. Barbora Ludvová, +420 777 557 413, +420 582 330 438, ludvova@solen.cz

Další informace a přihlášky:
https://www.setkanilekaru.cz

Odborný program:
MUDr. Jiří Novák, +420 605 319 893, novakjjj@gmail.com