Články z 1. ročníku - 2002

 


Z úvodní řeči na 1. ročníku Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli

... Odbornou náplní Setkání lékařů ČR a SR by neměl být běžný program, který se často objevuje na jiných odborných akcích. Nejde jen o obsah, ale i o způsob jednání. U nevyjasněných otázek, které se v případě astmatu hojně vyskytují, jsou matoucí takové odpovědi, které dělají dojem bezproblémovosti. Ve zdánlivé jednoznačnosti černobílých tvrzení se mohou skrývat obcházené otázky a přehlížené poznatky z "jiného soudku", které "neladí" s proklamacemi a směřují k odlišným závěrům. Odsouvání nejasností do pozadí ve skutečnosti spíše zpochybňuje závěrečná doporučení. Záměrem Setkání rozhodně není negace nebo revize závěrů uznávaných mezinárodních konsenzů, ale analýza jejich nezkrácených a nezměněných verzí i netendenční diskuze o jejich podkladech a skrytých souvislostech.

Organizačním cílem Setkání bylo mimo jiné nezařadit se mezi akce odborně - komerčního charakteru. Zatímco prosazování produktů svých firem je přirozenou a řádnou tendencí obchodníků s léky, více než problematickým se jeví umožňování prorůstání společností farmaceutického průmyslu do odborných seskupení. Nenechat se zmanipulovat obchodem s léky není u lékaře jenom otázkou vůle, ale stejně tak i záležitostí hloubky znalostí v jeho specializaci i osvojení obecných principů medicíny.

Lékaři musí mít příležitosti k neovlivněné výměně informací na vysoké úrovni o kladech i záporech různých způsobů léčby a jejich indikací. Důležité je také nezapomínat na vzájemné srovnávání účinků léků jednotlivých skupin mezi sebou, ovšem aniž by byl za zády cítit dech prodejců. Za argumentacemi by měla stát jenom lékařská věda a léčebná doporučení by neměla zavánět ideologiemi byznysu s léky. Proto také logem Setkání je symbol nesouvisející s žádnou firmou, lékem či zavedenou institucí. Dvě zvlněné linie, které se v prostoru nescházejí, by mohly také naznačovat volný, ničím neomezený tok myšlenek a generování svobodných úvah, nápadů a spontánních diskuzí i nezávislých informací.

Mimořádně důležitý je i mezioborový charakter jednání. Astma nemůže být jenom záležitostí pneumologů, alergologů a firem, tak jako člověk není utvářen jenom plícemi, alergií a obchodem.