Články z 2. ročníku - 2003

 

 • Z úvodní řeči
 • O programu, účastníci diskuse
 • Úvod
 • I. Astma, infekce a imunita
  • Astma, infekce a alergie - vzájemné souvislosti, Prim. MUDr. Jiří Novák
  • Společenství mikroorganismů a člověka, Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc
  • Atypické bakterie a astma, MUDR. Bronislava Novotná
  • Mykoplazmové a chlamydiové respirační infekce pohledem infekcionisty, As. Pavol Jančuška, PhD
 • II. Respirační infekce a astma
  • Rhinosinusitida a astma, Prim. MUDr. Ivan Pár
  • Výpovědní hodnota laboratorních vyšetření u chlamydiových infekcí. Zkušenosti s diagnostikou chlamydiových infekcí u dětí s astmatem, MUDr. Dana Hrubá
  • Možnosti laboratorní diagnostiky respiračních virových infekcí a interpretace, RNDr. Mariana Havlíčková, CSc
  • Infekce a nespecifická tvorba protilátek, prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc
 • III. Antibiotika, probiotika, imunomodulancia
  • Respirační infekce u astmatika z pohledu mikrobiologa, MUDr Dagmar Burgetová
  • Probiotika, alergie a astma, Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc
  • Imunomodulační léčba u dětských astmatiků, MUDR. Václava Gutová
  • Imunomodulace u nemocných s častými infekcemi, Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc
  • Souhrn z prvního dne jednání pro klinickou praxi, Doc. MUDR. Jaromír Musil, CSc
 • IV. Inhalační alergeny ve vztahu k astmatu
  • Astma a roztočové alergeny, Prim. MUDr. Jiří Novák
  • Pežové astma - špecifiká a profil senzibilizácie, Prim. MUDr. Martin Hrubiško, CSc
  • Astma bronchiale, vliv plísní na lidský organismus, MUDr. Pavel Macháček
 • V. Varia
  • Stavy napodobující astma a alergii u dětí se zhoubnými nádory, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD
  • Intenzivná starostlivosť o pacienta v astmatickom stave, MUDr. Miriam Michaličková a kol.
 • VI. Otázky bakteriální alergie ve vztahu k astmatu. Léčba alergií
  • Bakteriální alergie ve vztahu k astmatu - úvod do problému, MUDr. Dalibor Jílek, CSc
  • Specifické IgE protilátky proti stafylokokům u astmatiků, MUDr. Bronislava Novotná a RNDr. Veronika Vlčková
  • Léčba alergií jako součást terapie astmatu, MUDr. Irena Krčmová, CSc
  • Zhodnocení druhého dne setkání a výstupy pro klinickou praxi, MUDr. Bronislava Novotná