Abstrakta přednášek

 


„Zrada“ klidové spirometrie u dětských a mladistvých astmatiků. Histaminový test a 5 min. běh venku u těchto pacientů.

Alois Zapletal a Hana Kondelíková, Plicní laboratoř s ordinací, Hostinského 1533, 155 00, Praha 5 (zpět na seznam abstrakt)


Vyšetření funkce plic u dětí a mladistvých je prováděno:
1) v klidu
2) po inhalaci bronchokonstrikčních a bronchodilatačních látek.

V naší práci uvádíme, jak velké procento dětských a mladistvých pacientů ( věk : 3-30 let) s respiračními problémy má v běžné pneumologické praxi projevy bronchiálního astmatu. Základem naší práce je soubor 1150 dětí a mladistvých, vyšetřených v průběhu roku 2008 v naší laboratoři. Provedli jsme u nich kromě klinického vyšetření histaminový inhalační bronchokonstrikční test.

Z tohoto souboru dětí a mladistvých mělo normální funkci plic v klidu ale pozitivní histaminový test 687 pacientů, tj. 60% z nich. U ostatních 463 (40% z nich) by histaminový test negativní.

Histaminový inhalační bronchokonstrikční test by klasifikován jako:
1) velmi těžký: dávka histaminu: méně než 0,75 mg
2) těžký: dávka histaminu: 0,75 -1,0 mg
3) střední: dávka histaminu: více než 1,0 -2,0 mg
4) mírný: dávka histaminu: více než 2,0 - 3,0 mg
5) normální nález: dávka histaminu: více než 3,0 mg.

Histaminový test ukázal, že u 687 pacientů s pozitivním histaminovým testem byl stupeň bronchiální hyperreaktivity velmi těžký u 40,1%, u 12,9% těžký, u 31,3% střední a u 15,7% mírný.

Závěrem je třeba zdůraznit, že u dětských a mladistvých astmatiků je třeba vyšetřit funkci plic nejen v klidu, ale též určit stupeň bronchiální hyperreaktivity (BHR). Podle stupně BHR je nutné řídit u astmatiků léčbu a počet kontrol.

zpět na seznam abstrakt