Abstrakta přednášek

 


14. ročník, květen 2015 (zpět na seznam abstrakt)

Alergie na očkovací látky
Prim. MUDr. Eva Daňková, CSc.
Immunia spol s.r.o.

Světová zdravotnická organizace (WAO) doporučila dělit hypersenzitivní reakce na léky včetně vakcín na dva obecné typy reakcí: okamžité a opožděné. Hypersenzitivní reakce tvoří jednak imunologicky mediované reakce, které lze v širším slova smyslu považovat za reakce alergické a jednak reakce, které jsou spouštěny neimunologickými mechanismy.

Množství pravých alergických reakcí je neznámé, odhaduje se na 1 : 50 000 až 1 000 000 očkování. Závažné anafylaktické reakce jsou těžko předvídatelné, naštěstí jsou raritní. Výskyt je různý dle druhu vakcíny a je asi 1: 1 000 000 až 1 : 1 500 000 aplikovaných dávek.

  1. Okamžité reakce začínají během několika minut až do jedné hodiny po očkování. Mezi tyto reakce patří život ohrožující anafylaxe, zprostředkované IgE i non-IgE mechanismy.
  2. Opožděné reakce se objeví několik hodin až dnů po podání. Tyto reakce mohou být způsobeny mnoha různými mechanismy, ale jsou jen zřídka zprostředkované IgE protilátkami.

Po očkování se mohou vyskytnout všechny typy základních imunopatologických reakcí dle klasického dělení Gella a Coombse, tedy mediované IgE protilátkami (I.typ) cytotoxické reakce (II.typ), reakce mediované imunokomplexy (III. typ) a buňkami mediované opožděné reakce.

Rozvoj imunologicky mediovaných chorob, například astmatu, roztroušené sklerózy, zánětlivých onemocní střev jako důsledek očkování nemá podporu v odborné literatuře. Na druhé straně se ukazuje že genetická výbava jedince, která ovlivňuje též hormonální, enzymatické i imunologické reakce organismu má vliv na rozvoj postvakcinační imunity i reakcí po očkování.

Při revakcinaci dětí s předchozí alergickou reakcí na očkování je třeba zvážit poměr rizik a výhod očkování, pokud možno volit jinou vakcínu a jako premedikaci použít antihistaminika či kortikoidy.

zpět na seznam abstrakt